Dzień Odzyskania Niepodległości

8 listopada br. pracownicy żłobka zorganizowali dla swoich podopiecznych namiastkę świętowania Narodowego Dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ten dzień wszyscy przyszli ubrani w stroje biało-czerwone nawiązując do naszych barw narodowych. Na tle przygotowanej dekoracji dzieci grzecznie ustawiły się w rzędzie, aby wspólnie z opiekunkami wyrecytować wiersz „Kto Ty jesteś?” Władysława Bełzy. Następnie ujrzały narysowanego na białym papierze Orła przypominającego tego z Godła Polski i wykonały pracę plastyczną polegającą na przyklejaniu do niego białych piórek. Ostatnim elementem tematycznym dnia był taniec w parach, do dziecięcej piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
Opiekunki żłobka są głęboko przekonane, że organizowanie tego typu wydarzeń zakorzeni już we wczesnym dzieciństwie postawę patriotyzmu, szacunku do godła, hymnu, innych symboli narodowych oraz da podstawę do wzbudzenia w przyszłości poczucia przynależności do grupy społecznej – wszystkich rodaków.

Ewelina Cypcar – opiekunka dziecięca