Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobki Gminy Miejsce Piastowe.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać bezpłatnym narzędziem OCR (www.onlineocr.net); w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o kontakt do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu,
 • nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.

Wyłączenia

 • treści, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2017-05-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Jastrzębska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 504 793 751

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Żłobków w Gminie Miejsce Piastowe
 • Adres: ul. hr. Jana Potockiego 56, 38-423 Łężany
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 504 793 751

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach

Budynek Gminnego Żłobka im. Matki Anny Kaworek usytuowany jest przy ulicy Hr. Jana Potockiego 56. Przed posesją żłobka znajduje się parking. Budynek posiada trzy wejścia. Do wejścia od strony parkingu prowadzą dwa schody wraz z podjazdem dla wózków. Wejście jest oświetlone światłem na czujnik ruchu. Wejście główne od strony ulicy nie posiada podjazdu i prowadzi do niego pięć schodów. Przy zapleczu kuchennym znajduje się wejście, które w razie konieczności może być użyte jako ewakuacyjne.

Po prawej stronie wejścia od strony parkingu na wysokości 130 cm znajduje się dzwonek. Natomiast przy wejściu głównym od strony ulicy dzwonek znajduje się po lewej stronie na takiej samej wysokości.

Budynek żłobka jest jednopoziomowy. Nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Standardowe przejścia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne łączy korytarz. Za zgodą dyrektora placówki do budynku może wejść osoba niepełnosprawna z psem przewodnikiem. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Żłobek wyposażony jest w toaletę dostępną dla osób z zewnątrz, w tym także osób niepełnosprawnych.

 

Żłobek im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym

Budynek Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym mieści się przy ulicy Szkolnej 24. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z prawej strony od parkingu. Odległość od furtki do schodów wynosi 7 metrów. Z lewej strony od wejścia głównego znajduje się utwardzony kawałek zieleni, na którym można zatrzymać samochód na czas dowozu dziecka do placówki. Odległość z tego miejsca od furtki do schodów wynosi 17 metrów. Żłobek posiada również wejście od strony Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego. Wejście to jest używane wyłącznie przez pracowników i może służyć jako wyjście ewakuacyjne.

Budynek żłobka jest jednopoziomowy. Nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie posiada też toalety ogólnodostępnej dla osób z zewnątrz i niepełnosprawnych.

By dostać się do wejścia głównego należy pokonać 3 schody. Dostępny jest również podjazd dla wózków. Wejście nie stwarza barier architektonicznych. Drzwi prowadzące do budynku są jednoskrzydłowe. Dzwonek umieszczony jest po prawej stronie, na wysokości 136cm. Przed budynkiem znajduje się plac zabaw, ogrodzony siatką, wyposażony w żagle ogrodowe.

Dyrektor zgadza się na wejście do budynku osoby niepełnosprawnej z psem asystującym. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Żłobek im. Władysławy Markiewiczówny w Głowience

Gminny Żłobek im. Władysławy Markiewiczówny w Głowience usytuowany jest przy ulicy Szkolnej 8. Wejście do żłobka znajduje się od strony parkingu. By wejść do placówki należy pokonać 2,5 m chodnika, szerokości 2 m. Wejście jest oświetlone światłem na czujnik ruchu. Dzwonek znajduje się na drzwiach na wysokości 1,5 m. Pomieszczenia dostępne dzieciom mieszczą się na parterze. Pomieszczenie administracyjne (gabinet dyrektora) usytuowane jest na piętrze, do którego prowadzą schody wyposażone w barierkę. Żłobek nie posiada: windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzu na ścianie klatki schodowej umieszczony jest domofon na wysokości 1,5 m. Pod schodami znajdują się drzwi prowadzące do piwnicy dostępnej tylko dla personelu. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp na teren żłobka osoby niepełnosprawnej z psem asystującym. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. Żłobek nie dysponuje toaletą publiczną i toaletą dla osób niepełnosprawnych. Od strony rozdzielni znajduje się wyjście przez korytarz Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Dołącz do nas

Sprawdź warunki przyjęcia

ODNOŚNIKI

Image
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00

Kontakt

 • Łężany:+48 504 793 751
 • Miejsce Piastowe:+48 690 450 316
 • Głowienka:+48 13 307 35 60
 • zlobek@miejscepiastowe.pl

Odnośniki